+1 để tin của bạn có vị trí cao trên google

Bán nhà trong riêng tại Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Bán dãy nhà trọ Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 50m2, 4 phòng trọ, LH 0975.772.533
Bán dãy nhà trọ Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 50m2, 4 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 50m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân h...
50 m2
850 triệu
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ Bình Dương ở Dĩ An, giá rẻ, 84m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79
Bán dãy nhà trọ Bình Dương ở Dĩ An, giá rẻ, 84m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 84m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân hàng S...
84 m2
1,15 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 90m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp,...
90 m2
1,4 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 90m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ va...
90 m2
1,5 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 80m2, mặt tiền, 6 phòng trọ, LH 0975.772.533
Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 80m2, mặt tiền, 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 80m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân...
80 m2
1,65 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 147m2, nhà + 6 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 147m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 147m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ ...
147 m2
2 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 193m2, đất + 6 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 193m2, đất + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 193m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, h...
193 m2
2 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 115m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79
Bán dãy nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 115m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 115m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân hàng ...
115 m2
2,1 tỷ
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 141m2, 8 phòng trọ, LH 0975.772.533
Bán dãy nhà trọ phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 141m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 141m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ng...
141 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ phòng trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 100m2, nhà + 8 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ phòng trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 100m2, nhà + 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 100m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ tr...
100 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ phòng trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 176m2, nhà + 9 phòng trọ, LH
Bán dãy nhà trọ phòng trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 176m2, nhà + 9 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 176m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ ...
176 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy nhà trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 150m2, 9 phòng trọ, LH 0984.89.38.79
Bán dãy nhà trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 150m2, 9 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 150m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân hàn...
150 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy phòng trọ Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 210m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533
Bán dãy phòng trọ Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 210m2, 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 210m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay N...
210 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy phòng trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 140m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533
Bán dãy phòng trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 140m2, 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 140m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ vay Ngân ...
140 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy phòng trọ nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 196m2, nhà + 7 phòng trọ, LH
Bán dãy phòng trọ nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 196m2, nhà + 7 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 196m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ tr...
196 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán dãy phòng trọ nhà trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, nhà 2 lầu + 14 phòng trọ,
Bán dãy phòng trọ nhà trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, nhà 2 lầu + 14 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 300m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đ...
300 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán khu nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 156m2, 2 mặt tiền + 14 phòng trọ, LH
Bán khu nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 156m2, 2 mặt tiền + 14 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 156m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ va...
156 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán khu nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 175m2, nhà 2 lầu + 6 phòng trọ, LH
Bán khu nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 175m2, nhà 2 lầu + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 175m2 Ưu điểm: Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp, hỗ trợ va...
175 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hôm qua
Bán phòng trọ Dĩ An Bình Dương giá rẻ, chính chủ, 138m2, nhà + 6 phòng trọ, LH
Bán phòng trọ Dĩ An Bình Dương giá rẻ, chính chủ, 138m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại An Bình Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 138m2 Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp Số phòng: 6 phòng ...
138 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
15/10/2017
Bán nhà trọ Dĩ An Bình Dương giá rẻ, chính chủ, 105m2, 7 phòng trọ, LH 0984.89.38.79
Bán nhà trọ Dĩ An Bình Dương giá rẻ, chính chủ, 105m2, 7 phòng trọ, LH 0984.89.38.79 Nhà trọ bán tại An Bình Dĩ An Bình Dương Diện tích nhà trọ: 105m2 Đất thổ cư, Sổ Hồng Riêng, vị trí đẹp Số phòng: 7 phòng Thu nhậ...
105 m2
Thỏa thuận
Đường 743, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
15/10/2017
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu ? Đăng ký
Thoát
Phục hồi mật khẩu
Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký tài khoản.
Tên đăng nhập
Email
Gửi Đóng